Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1
Kominictví Filip Kvapil
2 3 4
5 6 7 8 9 10
Zájezd do Kroměříže srpen 2024
11
Prodej kuřic - Bromová (léto 2024)
12 13
Drůbežárna MÍROVKA - nabídka drůbeže 2024
14 15 16 17 18
19
ORDINACE MUDR. GREPL - ZMĚNA SRPEN 2024
20
ORDINACE MUDR. GREPL - ZMĚNA SRPEN 2024
21
ORDINACE MUDR. GREPL - ZMĚNA SRPEN 2024
22
ORDINACE MUDR. GREPL - ZMĚNA SRPEN 2024
23
ORDINACE MUDR. GREPL - ZMĚNA SRPEN 2024
24
ORDINACE MUDR. GREPL - ZMĚNA SRPEN 2024
25
ORDINACE MUDR. GREPL - ZMĚNA SRPEN 2024
26
ORDINACE MUDR. GREPL - ZMĚNA SRPEN 2024
27
ORDINACE MUDR. GREPL - ZMĚNA SRPEN 2024
28
ORDINACE MUDR. GREPL - ZMĚNA SRPEN 2024
29
ORDINACE MUDR. GREPL - ZMĚNA SRPEN 2024
30
ORDINACE MUDR. GREPL - ZMĚNA SRPEN 2024
31
Kamenictví - Synek & Matys
Kotle EkoScroll
ORDINACE MUDR. GREPL - ZMĚNA SRPEN 2024
1
Pohotovostní služba, změny ordinace lékařů - Srpen 2024
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpady

Odpady


Svoz odpadu 2024 - kalendář + info

Informace k odpadům v roce 2024.

Více

Publikováno 10. 5. 2022 21:00


 

Velkoobjemový kontejner na bioodpad a na kov jsou k dispozici u obecní haly vedle hasičské zbrojnice.

U obecního úřadu Borušov je přistaven kontejner na bytový textil, hračky, oděvy a obuv a nádoba na kuchyňské oleje a tuky.

Nádoby na drobné elektrozařízení, baterie a světelné zdroje jsou umístěny v chodbě kulturního domu.

Sběr objemného a nebezpečného odpadu a elektrozařízení probíhá ve stanovených termínech a na stanovených místech 2x ročně (zpravidla duben a říjen).

O termínech a místech budete včas informováni prostřednictvím místního rozhlasu, úřední desky obecního úřadu a webových stránek obce Borušov.

Sklo je vyváženo zpravidla jedenkrát za tři měsíce (březen, červen, září, prosinec).

Svoz směsného komunálního odpadu bude prováděn ve výše uvedených kalendářních týdnech v naplánovaných dnech s výjimkou týdnů, na které vychází svátky, a kde dojde k příp. dennímu posunu.

Informace k platbám

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 2024

sazba poplatku činí 720,- Kč za fyzickou osobu nebo vlastníka nemovité věci na rok

splatnost poplatku je 30. června příslušného roku a prosíme Vás o včasnou úhradu

způsob úhrady poplatku:

  1. v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě (každý pátek od 17:00 do 19:00)
  2. bezhotovostně na účet obce u KB a.s. Moravská Třebová č. ú. 313 27 591/0100 (důležité napsat zprávu pro příjemce - příjmení a číslo popisné)

poplatníkem je:

  1. fyzická osoba přihlášená v obci

  2. nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

osvobození nad rámec stanoveným zákonem:

  1. osoba narozená v příslušném kalendářním roce,

  2. osoba hlášená k pobytu na adrese ohlašovny Obecního úřadu Borušov,

  3. osoba, která se nepřetržitě po dobu 12 měsíců příslušného kalendářního roku zdržuje mimo území obce,

úleva:

  1. se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku, ve výši 50 %.