Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Oznámení voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo

Oznámení voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. koloDatum konání:
27.1.2023
Datum ukončení:
28.1.2023

Informace voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023 v obci Borušov

---------------------------------------------------------------

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

informuji voliče,

 

že II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční

 

v pátek 27. ledna 2023 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin

 a v sobotu 28. ledna 2023 v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 

Místem konání voleb

 

  • ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost se sídlem: jídelna budovy kulturního domu Borušov č.p. 60, s bezbariérovým přístupem pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku, jehož území je vymezeno: obce Borušov a Svojanov.

 

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky pro II. kolo volby se voličům do domácnosti nedodávají, volič tyto obdrží přímo ve volební místnosti!

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro II. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.