Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Oprava silnice III/31519 v obci Borušov - úplná uzavírka

Oprava silnice III/31519 v obci Borušov - úplná uzavírkaDatum konání:
4.9.2023
Datum ukončení:
30.11.2023

Vážení spoluobčané,

v době od 04.09. do 30.11.2023 bude v naší obci probíhat kompletní rekonstrukce povrchu vozovky.

Informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách obce. 

 

Název akce: Oprava silnice III/31519 v obci Borušov - úsek 0,03 – 2,19 km

Investor akce: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel akce: M-SILNICE a.s., oblastní závod STŘED

Smluvní cena: 14 339 171,61 s DPH

Popis akce: Silnice je navržena dle stávajícího šířkového a výškového uspořádání s nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m. V celém úseku je navrženo frézování stávajícího  krytu v tl. 5 cm s následnou pokládkou asfaltových vrstev v tl. 100 mm a lokální sanace nestmelených konstrukčních vrstev v tl. 300 mm, pročištění nebo výměna příčných a podélných propustků s doplněním zpevněných šikmých čel nebo horských vpustí. Dále jsou navrženy prvky pro zajištění odvodnění silnice, zejména silniční obruby nebo odvodňovací žlaby. Stávající odvodňovací žlaby budou v případě špatného technického stavu vyměněny. 

Objízdná trasa (obousměrně): povede po silnici č. I/35, po silnici č. III/31521 a po silnici č. III/31519 na území Pardubického a Olomouckého kraje (Mohelnice, Krchleby, Maletín a zpět).

Přílohy: 

Situace 101

Situace 102

Situace BUS

 

Stavební práce budou probíhat ve dvou etapách.

Etapa 1: 04.09.2023 – 15.10.2023
Uzavírka provozu na silnici č. III/31519 začíná od křižovatky se silnicí č. III/36820 a končí křižovatkou s místní komunikací v obci Borušov (v blízkosti budovy Borušov č.p. 13 - stará hospoda).

Po dobu uzavírky provozu nebude obsluhována zastávka „Borušov, náves“ - bez náhrady. K zastávce „Borušov, otočiště“ bude autobusová doprava vedena ze silnice III/36820 po místní komunikaci obce Borušov (kolem sportovního hřiště), kde bude provoz řízen kyvadlově za pomocí světelného signalizačního zařízení.

Pro tuto etapu budou schvalovány výlukové jízdní řády a nejsou garantovány žádné přestupní vazby a návaznosti.


Etapa 2: 16.10.2023 – 30.11.2023
Uzavírka provozu na silnici č. III/31519 pokračuje od křižovatky s místní komunikací v obci Borušov (v blízkosti budovy Borušov č.p. 13 - stará hospoda) a končí na konci obce Borušov.

Po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka „Borušov, otočiště“ - bez náhrady. Autobus se bude otáčet v prostoru u zastávky „Borušov, náves“.

Výlukové jízdní řády se pro tuto etapu neschvalují.