Svoz odpadu 2021 Tisk

Velkoobjemový kontejner na BIOODPAD a kontejner na KOVY jsou k dispozici

u haly vedle hasičské zbrojnice.

U sklepa vedle kulturního domu je přistaven kontejner na bytový textil, hračky, oděvy

a obuv a nádoba na jedlé tuky a oleje z kuchyně.

Nádoby na drobné elektrozařízení, baterie a světelné zdroje jsou umístěny v chodbě

kulturního domu.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu a elektrozařízení probíhá na vyzvání

ve stanovených termínech.

SKLO je vyváženo dle potřeby.

Svoz směsného komunálního odpadu bude prováděn ve výše uvedených kalendářních

týdnech v naplánovaných dnech s výjimkou týdnů, na které vychází svátky,

a kde dojde k příp. dennímu posunu.

Svoz odpadu 2021

Měsíc

Směsný

Plast

Papír

Leden

12., 26.

7., 21.

8.

Únor

9., 23.

4., 18.

12.

Březen

9., 23.

4., 18.

19.

Duben

6., 20.

1., 15., 29.

23.

Květen

4., 18.

13., 27.

28.

Červen

1., 15., 29.

10., 24.

25.

Červenec

13., 27.

8., 22.

23.

Srpen

10., 24.

5., 19.

20.

Září

7., 21.

2., 16., 30.

17.

Říjen

5., 19.

14., 28.

15.

Listopad

2., 16., 30.

11., 25.

19.

Prosinec

14., 28.

9., 23.

17.