Obec Borušov (stav ke dni 22.09.2021)
Hledat text:
Kategorie:
Aktuality
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
20.9.2021 26.10.2021 Zájezd do Kroměříže 25.9.2021 pdf [115 kB]
15.9.2021 31.12.2021 Nabídka práce v lese pdf [70 kB]
13.9.2021 3.10.2021 Pozvánka na Karlínskou drakiádu pdf [129 kB]
28.8.2021 26.9.2021 Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu a elektrozařízení 24. a 25. září 2021 pdf [252 kB]
25.8.2021 30.11.2021 Náborové řízení k Policii ČR - Pardubický kraj jpg [4 MB]
16.8.2021 31.12.2021 Varování Policie ČR - Informace o útocích na klienty bank pdf [919 kB]
1.6.2021 31.12.2021 Odpočívka u D35 v k.ú. Staré Město - zápis ze setkání včetně situace pdf [2 MB]
30.4.2021 31.12.2021 P-PINK - Pardubický podnikatelský inkubátor jpg [486 kB]
22.2.2021 31.12.2021 Ombudsman dětem - informační leták pro děti o působnosti veřejného ochránce práv pdf [6 MB]
23.12.2020 31.12.2021 Informace k odpadům v roce 2021 pdf [334 kB]
4.12.2020 NEVER Obchod a hospoda - MIMO PROVOZ pdf [76 kB]
23.1.2020 31.12.2021 Likvidace drobného elektrozařízení a baterií a světelných zdrojů pdf [457 kB]
23.1.2020 31.12.2021 Likvidace jedlých olejů a tuků pdf [525 kB]
GDPR
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.7.2019 NEVER Směrnice č. 2019/1 - Zacházení s osobními údaji pdf [3 MB]
21.6.2019 NEVER Prohlášení o ochraně osobních údajů obce Borušov pdf [395 kB]
21.6.2019 NEVER Sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů obce Borušov pdf [239 kB]
21.6.2019 NEVER Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů obce Borušov pdf [257 kB]
Ostatní
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
16.8.2021 NEVER Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně identifikovaní vlastníci pdf [263 kB]
4.8.2021 4.10.2021 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu pdf [165 kB]
29.4.2021 30.6.2022 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený závěrečný účet za rok 2020 pdf [5 MB]
29.4.2021 31.12.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – rozpočtové opatření č. 1/2021 pdf [178 kB]
7.12.2020 NEVER Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor pdf [224 kB]
1.12.2020 31.12.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený rozpočet na r. 2021 pdf [247 kB]
23.11.2020 NEVER DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh rozpočtu na rok 2021 pdf [349 kB]
28.11.2019 31.12.2023 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – střednědobý výhled rozpočtu jpg [193 kB]
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
6.1.2021 31.12.2021 Výroční zpráva za rok 2020, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pdf [516 kB]
Pozvánky, zápisy a usnesení ze zastupitelstva
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
28.8.2021 28.8.2022 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 04.08.2021 pdf [3 MB]
27.7.2021 27.7.2022 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 23.06.2021 pdf [2 MB]
18.6.2021 18.6.2022 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 26.05.2021 pdf [3 MB]
17.5.2021 17.5.2022 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 28.04.2021 pdf [7 MB]
30.12.2020 30.12.2021 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 02.12.2020 pdf [6 MB]
Rozpočet a rozpočtová opatření obce
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
16.9.2021 NEVER Rozpočtové opatření č. 11/2021 pdf [217 kB]
16.9.2021 NEVER Rozpočtové opatření č. 10/2021 pdf [220 kB]
16.9.2021 NEVER Rozpočtové opatření č. 9/2021 pdf [218 kB]
16.9.2021 NEVER Rozpočtové opatření č. 8/2021 pdf [218 kB]
5.8.2021 NEVER Rozpočtové opatření č. 7/2021 pdf [750 kB]
5.8.2021 NEVER Rozpočtové opatření č. 6/2021 pdf [750 kB]
22.7.2021 30.6.2022 Závěrečný účet obce Borušov za rok 2020 (včetně zprávy a příloh) - schválený pdf [4 MB]
24.6.2021 NEVER Rozpočtové opatření č. 5/2021 pdf [219 kB]
24.6.2021 NEVER Rozpočtové opatření č. 4/2021 pdf [217 kB]
24.6.2021 NEVER Rozpočtové opatření č. 3/2021 pdf [223 kB]
29.4.2021 31.12.2021 Rozpočtová opatření č. 1/2020 - č. 22/2020 pdf [4 MB]
29.4.2021 NEVER Rozpočtové opatření č. 2/2021 pdf [218 kB]
29.4.2021 NEVER Rozpočtové opatření č. 1/2021 pdf [220 kB]
3.12.2020 NEVER Střednědobý výhled rozpočtu obce Borušov na roky 2021 - 2023 pdf [190 kB]
3.12.2020 31.12.2021 Rozpočet obce (závazné ukazatele) Borušov na rok 2021 pdf [179 kB]
3.12.2020 31.12.2021 Rozpočet obce Borušov na rok 2021 pdf [204 kB]
Tiskopisy, ceníky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
15.2.2020 NEVER Žádost o povolení kácení dřevin včetně komentáře pdf [637 kB]
14.2.2020 NEVER Ceník měkkého palivového dřeva pdf [189 kB]
14.2.2020 NEVER Ceník dřeva samovýroba v lese pdf [146 kB]
14.2.2020 NEVER Ceník náhrad za poškozené nádobí pdf [158 kB]
14.2.2020 NEVER Ceník pronájmu KD a hřiště pdf [169 kB]
Volby
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
10.9.2021 10.10.2021 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí obce Borušov pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 pdf [288 kB]
9.9.2021 10.10.2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Borušov pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 pdf [281 kB]
20.8.2021 10.10.2021 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Borušov pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 pdf [361 kB]
Vyhlášky, nařízení a opatření
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
28.7.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec) ZMĚNA PŘÍLOHY Č.1 K 07/2020 pdf [2 MB]
5.4.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec) AKTUALIZACE K 04/2020 pdf [1 MB]
12.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec) ZMĚNA A DOPLNĚNÍ pdf [554 kB]
3.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec) DOPLNĚNÍ pdf [646 kB]
3.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec) pdf [1 MB]
Vyhlášky, nařízení a směrnice obce Borušov
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
16.12.2019 NEVER Nařízení obce Borušov č. 1/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Borušov pdf [801 kB]
16.12.2019 NEVER Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Borušov pdf [766 kB]
13.11.2019 NEVER Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf [1 MB]
13.7.2019 NEVER Směrnice č. 2019/1 - Zacházení s osobními údaji pdf [3 MB]
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba