Úřední deska (stav ke dni 20.02.2020)
Hledat text:
Kategorie:
Aktuality
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
19.2.2020 2.3.2020 Po stopách pochodu smrti vězňů KT a válečných zajatců pdf [304 kB]
4.2.2020 20.3.2020 Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Městečko Trnávka pdf [387 kB]
23.1.2020 31.12.2020 Likvidace světelných zdrojů pdf [343 kB]
23.1.2020 31.12.2020 Likvidace jedlých olejů a tuků pdf [525 kB]
17.1.2020 29.2.2020 Tříkrálová sbírka 2020 - finanční výtěžek pdf [941 kB]
8.1.2020 31.12.2020 Informace k odpadům v roce 2020 pdf [935 kB]
GDPR
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.7.2019 NEVER Směrnice č. 2019/1 - Zacházení s osobními údaji pdf [3 MB]
21.6.2019 NEVER Prohlášení o ochraně osobních údajů obce Borušov pdf [2 MB]
21.6.2019 NEVER Sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů obce Borušov pdf [159 kB]
21.6.2019 NEVER Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů obce Borušov pdf [109 kB]
Ostatní
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.2.2020 28.2.2020 Oznámení záměru prodeje částí pozemků pdf [603 kB]
13.2.2020 28.2.2020 Oznámení záměru prodeje části pozemku pdf [572 kB]
31.1.2020 25.2.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi pdf [378 kB]
29.1.2020 29.2.2020 Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020 pdf [738 kB]
10.12.2019 31.12.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený rozpočet na r. 2020 pdf [551 kB]
28.11.2019 31.12.2023 Region Moravskotřebovska a Jevíčska – střednědobý výhled rozpočtu jpg [193 kB]
3.9.2019 NEVER Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně identifikovaní vlastníci pdf [489 kB]
1.7.2019 30.6.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený závěrečný účet za rok 2018 pdf [7 MB]
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
4.2.2020 31.12.2020 Výroční zpráva za rok 2019, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pdf [639 kB]
Pozvánky, zápisy a usnesení ze zastupitelstva
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
10.1.2020 10.1.2021 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 15.12.2019 pdf [4 MB]
9.12.2019 9.12.2020 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 08.11.2019 pdf [3 MB]
11.11.2019 11.11.2020 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 29.09.2019 pdf [2 MB]
9.11.2019 9.11.2020 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 13.09.2019 pdf [5 MB]
22.8.2019 22.8.2020 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 12.07.2019 pdf [4 MB]
23.6.2019 23.6.2020 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 31.05.2019 pdf [4 MB]
18.5.2019 18.5.2020 Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání ze dne 12.04.2019 pdf [7 MB]
Rozpočet a rozpočtová opatření obce
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
16.12.2019 31.12.2021 Rozpočet (závazné ukazatele) obce Borušov na rok 2020 pdf [257 kB]
16.12.2019 31.12.2021 Rozpočet obce Borušov na rok 2020 pdf [1 MB]
16.12.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 12/2019 pdf [182 kB]
16.12.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 11/2019 pdf [170 kB]
16.12.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 10/2019 pdf [170 kB]
16.12.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 09/2019 pdf [231 kB]
18.11.2019 31.12.2020 Podklady pro návrh rozpočtu obce Borušov na rok 2020 pdf [1 MB]
18.11.2019 31.12.2020 Návrh rozpočtu (závazné ukazatele) obce Borušov na rok 2020 pdf [247 kB]
11.11.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 08/2019 pdf [208 kB]
11.11.2019 31.12.2021 Rozpočtový výhled obce Borušov na roky 2020 - 2021 pdf [111 kB]
8.10.2019 31.12.2020 Návrh rozpočtového výhledu obce Borušov na roky 2020 - 2021 pdf [110 kB]
16.9.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 07/2019 pdf [185 kB]
16.9.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 06/2019 pdf [165 kB]
16.9.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 05/2019 pdf [212 kB]
16.7.2019 31.12.2020 Rozpočtový výhled obce Borušov na roky 2019 - 2020 pdf [111 kB]
16.7.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 04/2019 pdf [239 kB]
16.7.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 03/2019 pdf [174 kB]
16.7.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 02/2019 pdf [191 kB]
9.6.2019 31.12.2020 Rozpočet (závazné ukazatele) obce Borušov na rok 2019 pdf [262 kB]
9.6.2019 31.12.2020 Rozpočet obce Borušov na rok 2019 pdf [1 MB]
9.6.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 01/2019 pdf [207 kB]
Tiskopisy, ceníky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
15.2.2020 NEVER Žádost o povolení kácení dřevin včetně komentáře pdf [637 kB]
14.2.2020 NEVER Ceník měkkého palivového dřeva pdf [189 kB]
14.2.2020 NEVER Ceník dřeva samovýroba v lese pdf [146 kB]
14.2.2020 NEVER Ceník náhrad za poškozené nádobí pdf [158 kB]
14.2.2020 NEVER Ceník pronájmu KD a hřiště pdf [169 kB]
Vyhlášky a nařízení
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
12.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec) ZMĚNA A DOPLNĚNÍ pdf [554 kB]
3.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec) DOPLNĚNÍ pdf [646 kB]
3.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec) pdf [1 MB]
Vyhlášky, nařízení a směrnice obce Borušov
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
16.12.2019 NEVER Nařízení obce Borušov č. 1/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Borušov pdf [801 kB]
16.12.2019 NEVER Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Borušov pdf [766 kB]
13.11.2019 NEVER Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf [1 MB]
13.7.2019 NEVER Směrnice č. 2019/1 - Zacházení s osobními údaji pdf [3 MB]
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba