Úřední deska (stav ke dni 13.12.2019)
Hledat text:
Kategorie:
Aktuality
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
4.12.2019 5.1.2020 Tříkrálová sbírka - informace pdf [772 kB]
GDPR
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.7.2019 NEVER Směrnice č. 2019/1 - Zacházení s osobními údaji pdf [3 MB]
21.6.2019 NEVER Prohlášení o ochraně osobních údajů obce Borušov pdf [2 MB]
21.6.2019 NEVER Sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů obce Borušov pdf [159 kB]
21.6.2019 NEVER Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů obce Borušov pdf [109 kB]
Ostatní
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
10.12.2019 31.12.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený rozpočet na r. 2020 pdf [551 kB]
28.11.2019 NEVER Region Moravskotřebovska a Jevíčska – střednědobý výhled rozpočtu jpg [193 kB]
26.11.2019 NEVER Region Moravskotřebovska a Jevíčska – návrh rozpočtu na r. 2020 jpg [187 kB]
3.9.2019 NEVER Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně identifikovaní vlastníci pdf [489 kB]
1.7.2019 31.12.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 pdf [461 kB]
1.7.2019 30.6.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený závěrečný účet za rok 2018 pdf [7 MB]
4.6.2019 31.12.2019 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 pdf [495 kB]
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
29.8.2019 NEVER Odpověď na žádost (29.08.2019) + žádost (19.08.2019) pdf [304 kB]
Pozvánky, zápisy a usnesení ze zastupitelstva
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
9.12.2019 15.12.2019 Zasedání Zastupitelstva obce 15.12.2019 pdf [118 kB]
9.12.2019 NEVER Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 08.11.2019 pdf [3 MB]
11.11.2019 NEVER Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 29.09.2019 pdf [2 MB]
9.11.2019 NEVER Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 13.09.2019 pdf [5 MB]
22.8.2019 NEVER Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 12.07.2019 pdf [4 MB]
23.6.2019 NEVER Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 31.05.2019 pdf [4 MB]
18.5.2019 NEVER Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání ze dne 12.04.2019 pdf [7 MB]
Rozpočet a rozpočtová opatření obce
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
18.11.2019 31.12.2020 Podklady pro návrh rozpočtu obce Borušov na rok 2020 pdf [1 MB]
18.11.2019 31.12.2020 Návrh rozpočtu (závazné ukazatele) obce Borušov na rok 2020 pdf [247 kB]
11.11.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 08/2019 pdf [208 kB]
11.11.2019 31.12.2020 Rozpočtový výhled obce Borušov na roky 2020 - 2021 pdf [111 kB]
8.10.2019 31.12.2019 Návrh rozpočtového výhledu obce Borušov na roky 2020 - 2021 pdf [110 kB]
16.9.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 07/2019 pdf [185 kB]
16.9.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 06/2019 pdf [165 kB]
16.9.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 05/2019 pdf [212 kB]
16.7.2019 31.12.2020 Rozpočtový výhled obce Borušov na roky 2019 - 2020 pdf [111 kB]
16.7.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 04/2019 pdf [239 kB]
16.7.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 03/2019 pdf [174 kB]
16.7.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 02/2019 pdf [191 kB]
9.6.2019 31.12.2019 Návrh rozpočtového výhledu obce Borušov na roky 2019 - 2020 pdf [117 kB]
9.6.2019 31.12.2020 Rozpočet (závazné ukazatele) obce Borušov na rok 2019 pdf [262 kB]
9.6.2019 31.12.2020 Rozpočet obce Borušov na rok 2019 pdf [1 MB]
9.6.2019 31.12.2020 Rozpočtové opatření č. 01/2019 pdf [207 kB]
12.5.2019 31.12.2019 Závěrečný účet obce Borušov za rok 2018 (včetně zprávy a příloh) pdf [17 MB]
8.5.2019 31.12.2019 Podklady pro návrh rozpočtu obce Borušov na rok 2019 pdf [1 MB]
8.5.2019 31.12.2019 Návrh rozpočtu (závazné ukazatele) obce Borušov na rok 2019 pdf [266 kB]
16.3.2018 31.12.2019 Rozpočtová opatření č. 1/2018 - č. 14/2018 pdf [3 MB]
Smlouvy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
31.12.2018 NEVER Smlouva na svoz odpadu na rok 2019 pdf [425 kB]
Vyhlášky a nařízení
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
12.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec) ZMĚNA A DOPLNĚNÍ pdf [554 kB]
4.12.2019 20.12.2019 Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj zemí pdf [517 kB]
1.11.2019 17.12.2019 Veřejná vyhláška - Návrh změny č. 2 Územního plánu Borušov pdf [308 kB]
3.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec) DOPLNĚNÍ pdf [646 kB]
3.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec) pdf [1 MB]
Vyhlášky, nařízení a směrnice obce Borušov
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.11.2019 NEVER Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf [1 MB]
13.7.2019 NEVER Směrnice č. 2019/1 - Zacházení s osobními údaji pdf [3 MB]
14.4.2016 NEVER Obecně závazná vyhláška č.1/2016 pdf [545 kB]
18.11.2015 31.12.2019 Obecně závazná vyhláška č.1/2015 pdf [2 MB]
17.2.2014 NEVER Nařízení obce Borušov č.1/2014 pdf [237 kB]
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba