Úřední deska (stav ke dni 01.10.2020)
Hledat text:
Kategorie:
Aktuality
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
22.9.2020 31.12.2020 Důležité upozornění - ČEZ Distribuce pdf [359 kB]
17.9.2020 5.10.2020 Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu a elektrozařízení pdf [464 kB]
17.9.2020 6.11.2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pdf [74 kB]
17.9.2020 8.10.2020 Přerušení dodávky elektřiny jpg [62 kB]
23.1.2020 31.12.2020 Likvidace drobného elektrozařízení a baterií a světelných zdrojů pdf [457 kB]
23.1.2020 31.12.2020 Likvidace jedlých olejů a tuků pdf [525 kB]
8.1.2020 31.12.2020 Informace k odpadům v roce 2020 pdf [935 kB]
GDPR
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.7.2019 NEVER Směrnice č. 2019/1 - Zacházení s osobními údaji pdf [3 MB]
21.6.2019 NEVER Prohlášení o ochraně osobních údajů obce Borušov pdf [2 MB]
21.6.2019 NEVER Sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů obce Borušov pdf [159 kB]
21.6.2019 NEVER Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů obce Borušov pdf [109 kB]
Ostatní
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
14.9.2020 6.10.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – pozvánka na členskou schůzi pdf [532 kB]
2.9.2020 NEVER Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně identifikovaní vlastníci pdf [321 kB]
26.6.2020 31.12.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – rozpočtové opatření č. 1/2020 pdf [671 kB]
26.6.2020 30.6.2021 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený závěrečný účet za rok 2019 pdf [2 MB]
11.6.2020 30.6.2021 Osvědčení o úspoře emisí 2019 pdf [2 MB]
5.6.2020 30.6.2021 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – schválený závěrečný účet za rok 2019 pdf [3 MB]
10.12.2019 31.12.2020 DSO Skupinový vodovod Moravskotřebovska – schválený rozpočet na r. 2020 pdf [551 kB]
28.11.2019 31.12.2023 DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska – střednědobý výhled rozpočtu jpg [193 kB]
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
4.2.2020 31.12.2020 Výroční zpráva za rok 2019, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pdf [639 kB]
Pozvánky, zápisy a usnesení ze zastupitelstva
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
18.9.2020 18.9.2021 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 12.08.2020 pdf [5 MB]
20.7.2020 20.7.2021 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 17.06.2020 pdf [4 MB]
22.4.2020 22.4.2021 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 11.03.2020 pdf [4 MB]
10.1.2020 10.1.2021 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 15.12.2019 pdf [4 MB]
9.12.2019 9.12.2020 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 08.11.2019 pdf [3 MB]
11.11.2019 11.11.2020 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 29.09.2019 pdf [2 MB]
9.11.2019 9.11.2020 Zápis a usnesení ze zasedání ze dne 13.09.2019 pdf [5 MB]
Rozpočet a rozpočtová opatření obce
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
7.9.2020 NEVER Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Borušov na roky 2021 - 2023 pdf [344 kB]
13.8.2020 NEVER Rozpočtové opatření č. 8/2020 pdf [369 kB]
13.8.2020 NEVER Rozpočtové opatření č. 7/2020 pdf [365 kB]
13.8.2020 NEVER Rozpočtové opatření č. 6/2020 pdf [364 kB]
13.8.2020 NEVER Rozpočtové opatření č. 5/2020 pdf [368 kB]
18.6.2020 30.6.2021 Závěrečný účet obce Borušov za rok 2019 (včetně zprávy a příloh) - schválený pdf [4 MB]
18.6.2020 NEVER Rozpočtové opatření č. 4/2020 pdf [447 kB]
18.6.2020 NEVER Rozpočtové opatření č. 3/2020 pdf [447 kB]
18.6.2020 NEVER Rozpočtové opatření č. 2/2020 pdf [451 kB]
18.6.2020 NEVER Rozpočtové opatření č. 1/2020 pdf [452 kB]
12.3.2020 31.12.2020 Rozpočtová opatření č. 01/2019 - č. 13/2019 pdf [3 MB]
16.12.2019 31.12.2020 Rozpočet (závazné ukazatele) obce Borušov na rok 2020 pdf [257 kB]
16.12.2019 31.12.2020 Rozpočet obce Borušov na rok 2020 pdf [1 MB]
11.11.2019 NEVER Střednědobý výhled rozpočtu obce Borušov na roky 2020 - 2021 pdf [101 kB]
Tiskopisy, ceníky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
15.2.2020 NEVER Žádost o povolení kácení dřevin včetně komentáře pdf [637 kB]
14.2.2020 NEVER Ceník měkkého palivového dřeva pdf [189 kB]
14.2.2020 NEVER Ceník dřeva samovýroba v lese pdf [146 kB]
14.2.2020 NEVER Ceník náhrad za poškozené nádobí pdf [158 kB]
14.2.2020 NEVER Ceník pronájmu KD a hřiště pdf [169 kB]
Volby
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
22.9.2020 4.10.2020 JAK VOLIT? ve volbách do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu 2020 pdf [533 kB]
18.9.2020 4.10.2020 Oznámení o zřízení volebních stanovišť - hlasování z motorového vozidla pdf [463 kB]
16.9.2020 4.10.2020 Oznámení voličům o době a místě konání voleb v obci Borušov pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 pdf [609 kB]
5.9.2020 4.10.2020 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí obce Borušov pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 pdf [591 kB]
5.9.2020 4.10.2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Borušov pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 pdf [584 kB]
17.8.2020 4.10.2020 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Borušov pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 pdf [945 kB]
Vyhlášky, nařízení a opatření
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
23.9.2020 1.11.2020 Nařízení č. 2/2020 Krajské hygienické stanice Pardubického kraje pdf [646 kB]
23.9.2020 1.11.2020 Nařízení č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Pardubického kraje pdf [624 kB]
28.7.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec) ZMĚNA PŘÍLOHY Č.1 K 07/2020 pdf [2 MB]
5.4.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec) AKTUALIZACE K 04/2020 pdf [1 MB]
12.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec) ZMĚNA A DOPLNĚNÍ pdf [554 kB]
3.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec) DOPLNĚNÍ pdf [646 kB]
3.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Kůrovec) pdf [1 MB]
Vyhlášky, nařízení a směrnice obce Borušov
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
16.12.2019 NEVER Nařízení obce Borušov č. 1/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Borušov pdf [801 kB]
16.12.2019 NEVER Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Borušov pdf [766 kB]
13.11.2019 NEVER Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf [1 MB]
13.7.2019 NEVER Směrnice č. 2019/1 - Zacházení s osobními údaji pdf [3 MB]
Úřední deska 1.5.0 powered by Petr Houba