Klub důchodců PDF Tisk Email

Klub důchodců byl založen 3. prosince 2005 a první schůzky se účastnilo 10 členů.

Na první schůzi bylo zvoleno vedení klubu: předsedkyně, jednatelka a pokladní.

Během několika let se účast na pravidelných setkáních pohybovala od 15 do 20 členů.

Schůzky se aktuálně konají každý týden ve středu od 13.00 h v jídelně obecní budovy. Na provoz klubu přispívá finančně obec a Agrona Staré Město, a.s., dále každý člen klubu přispívá měsíčně fixní finanční částkou do pokladny, která se následně využívá na občerstvení členů klubu.

Klub důchodců přeje svým členům k životním výročím, oslavenec při této příležitosti dostává od klubu dárkový balíček. Pravidelně také klub dodržuje setkání ku příležitosti svátků - Velikoce, MDŽ, Vánoce ...

Klub důchodců pravidelně vyjíždí na různé akce a společně se členy klubu využívají této možnosti i ostatní občané obce, případně důchodci ze sousedních obcí. Již několikrát byl organizován zájezd na výstavu květin do Olomouce, Věžek u Kroměříže a do Kroměříže. Na dopravu autobusem přispívala obec.

Noví členové klubu jsou vítáni, přijďte mezi nás!