Historie obce - Prklišov PDF Tisk Email

Dříve samostatná obec ležící nad Borušovem, nyní jeho součástí. Nadmořská výška 410 m. Název Název není jednoznačně vysvětlen. Je možné pokračováním dnes neznámé domácí předlohy, protože vesnice ležela na místě styku české a německé kolonizace. Pokud pochází z němčiny, pak z německého Bergsdorf, což by znamenalo ves Bergerova nebo ves hormistrova.
Stav obce v 17. a 18. století Před třicetiletou válkou bylo v Prklišově na panství Moravská Třebová 9 usedlých. Při druhé lánové vizitaci r. 1677 jich bylo zjištěno 15. Zdejší rychta byla již opuštěná a převzal ji třičtvrtěláník. Podle Tereziánského katastru moravského bylo ve vsi 319,4 měř. orné půdy, 8,6 měř. zahrad, 10 měř. pastvin, 4 měřic lesů a 4 měř lada. Z luk byly ročně 3 fůry sena. Robotovalo zde 8 sedláků se 2 koňmi 3 dny v týdnu, 3 zahradníci s 1 pěším 2 dny v týdnu a 13 chalupníků s 1 pěším 1 den v týdnu.
Stav obce před rokem 1850 Podle Wolného byly ve třicátých letech 19. století ve vsi hospoda a škola. Většina obytných i hospodářských budov v obci byla postavena zcela ze dřeva, stejně jako stodoly, budovy byly kryty šindelem a slámou. Menší část budov byla z kamene. Obytné budovy měly malá okna, takže jejich vnitřek nebyl příjemný. Domy byly v průměrném stavebním stavu. Žádná budova nebyla pojištěna proti ohni..
Správní vývoj obce od roku 1850 Do r. 1849 byla obec Prklišov součástí panství Moravská Třebová. V r. 1850 byla začleněna do politického okresu Moravská Třebová a v rámci soudní správy do soudního okresu Moravská Třebová. V r. 1869 se stala částí Prklišova obec Borušov. Po záboru pohraničí v říjnu r. 1938 připadl spolu s většinou politického okresu Mor. Třebová až do skončení války pod správní okres (Landrat) Moravská Třebová v župě Sudety (Sudetengau). V r. 1945 byl obnoven předválečný stav a obec náležela v letech 1945-1949 pod správní okres Moravská Třebová v zemi Moravskoslezské. R. 1949 Prklišov osadou Borušova. Po reorganizaci v tomto roce připadl spolu s Borušovem do r. 1960 pod správní okres Moravská Třebová v Brněnském kraji.
Vývoj obce v letech 1900 až 1945 Obyvatelstvo se živilo zemědělstvm. Z živností a řemesel je zde uvedeno : Hostinec, kolář, kovář, krejčí, obchod mlékem, obchod potravinami, obchod smíšeným zbožím, obuvník, výčep. Byla zde obecná škola, obec byla přifařena do Gruny, poštu měla ve Starém Městě a železníční stanici v Linharticích. Elektrifikace byla provedena v r. 1929, meliorace v r. 1928, vodovod a kanalizace nebyly postaveny.
Škola Obecná škola je doložena ve třicátých letech 19. století (v r. 1848), v r. 1900 se uvádí jednotřídní, v r. 1904 se 79 žáky.

 

Historické fotografie jsou uveřejněny s laskavým svolením p. - http://www.schoenhengstgau.eu/