Historie obce PDF Tisk Email

Název obce je odvozen od jména majitele panství v polovině 13. stol. Borše z Rýznburka, který tady prováděl kolonizaci.
Názvy obce v pramenech: 1398 Porussow, 1490 Borussow, 1677 a 1720 Pahres, 1718 Pohres, 1751 Pahres, 1846 Pohres, Pahres, Porný, Borussow, 1872 Pores, Borušov, 1881 Borusov, 1885 Pohres, Borušov.
Názvy tratí podle indikační skicy Hartried, Kirchried.

Pečetě a znaky

Borušov
První obecní pečeť pocházela z r. 1711 a obsahovala postavu sv. Petra s klíčem. V r. 1758 byla zhotovena nová pečeť o průměru 30mm, v jejímž pečetním poli je kůň běžící heraldicky vpravo po trávníku. V opisu je kapitálou nápis +SIEGEL . DER . GEMEIN . BORES . 1758. Znak obce – svatý Petr s velkým klíčem.

Prklišov
V poli oválné pečeti o průměru 27mm je vyobrazen pravděpodobně listnatý strom s rozeklaným kmenem, vlevo dva keře, vravo šikmo položený snop obilí. Opis kapitálou, oddělený linkou: + SIGEL DER GEMEINDE . PIRKELSDORF. Znak obce – pravostranná radlice.

Svojanov
V poli kulaté pečeti o průměru 25mm renesanční ozdobný štít, v něm sochor hrotem dolů, přeložený šikmo položenou kamenickou palicí a kosmo položeným oboustranným špičákem, vše provázané dole drobnými květinkami na stonku. Nad štítem letopočet 1764. Opis kapitálou na stuze DER . GEMEIN . WOIES. Znak obce – ve štítě zkřížený oškrt s mlátkem přes stojící dláto, vespod uhelník.
V současné době má obec Borušov ve znaku kombinaci z výše uvedených znaků obcí.

erb     vlajka