BIO a další odpady PDF Tisk Email

Velkoobjemový kontejner na BIOODPAD je k dispozici u haly vedle hasičské zbrojnice.

Sběr elektroodpadu, nebezpečného odpadu a objemného

odpadu bude probíhat na vyzvání ve stanovených termínech.

Nově přistaveny nádoby na textil, jedlé tuky a oleje, kovy

a drobné elektrozařízení, baterie a světelné zdroje.