GDPR PDF Tisk Email

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (anglicky: General Data Protection Regulation odtud dále jen „GDPR").

Nařízení GDPR se týká zpracování osobních údajů fyzických osob (nově upravuje pravidla stanovená dosud zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). GDPR je přímo aplikovatelné a k jeho přímé závaznosti není třeba další domácí zákon ani prováděcí předpisy.

Tímto nařízením se musí řídit správci a zpracovatelé osobních údajů ze všech zemí EU a ve všech odvětvích, včetně veřejné správy.

INFORMAČNÍ POVINNOST

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen „OÚ") ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů.

Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států (příslušné úřady, orgány státní zprávy apod.).

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce osobních údajů:

Obec Borušov zastoupená starostkou paní Lenkou Šedou.

1. IČO: 00579475

2. ID datové schránky: ehya84f

3. adresa sídla: Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová

4. mobil starostka: 724 183 461

5. e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pověřenec osobních údajů:

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

6. ID datové schránky: 5b36car

7. adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov

8. telefonní čísla: 732 464 854, 703 140 006, 733 281 378

9. e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Dokumenty:

Vyvěšeno Název Dokument
21.6.2019 Prohlášení o ochraně osobních údajů obce Borušov pdf [2 MB]
21.6.2019 Sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů obce Borušov pdf [159 kB]
21.6.2019 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů obce Borušov pdf [109 kB]
13.7.2019 Směrnice č. 2019/1 - Zacházení s osobními údaji pdf [3 MB]