Úhrada poplatku PDF Tisk Email

Žádáme občany, kteří dosud nemají uhrazen poplatek za svoz domovního odpadu za rok 2019, aby tak neprodleně učinili.

Poplatek činí 380 Kč na osobu / rekreační objekt a je možné ho uhradit v hotovosti v úřední hodiny, případně bezhotovostním převodem na BÚ obce - 313 27 591/0100 (do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno plátce a číslo popisné).

Poplatek byl splatný dle platné vyhlášky obce do 30. června 2019.

Děkujeme.