Vítejte na oficiálních stránkách obce Borušov
UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ PDF Tisk Email

Vážení cestující, v termínu od 17. do 28. LEDNA 2022 bude bez náhrady zrušena autobusová zastávka „otočiště“.
Nástupiště určené k nastoupení a vystoupení z autobusu je umístěno na zastávce „náves“ na spodním konci obce, kde bude docházet i k otáčení autobusu.
Důvodem je výstavba kanalizace v obci.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se případné komplikace.

 
Svoz odpadu 2022 PDF Tisk Email

Velkoobjemový kontejner na BIOODPAD a kontejner na KOVY jsou k dispozici

u haly vedle hasičské zbrojnice.

U sklepa vedle kulturního domu je přistaven kontejner na bytový textil, hračky, oděvy

a obuv a nádoba na jedlé tuky a oleje z kuchyně.

Nádoby na drobné elektrozařízení, baterie a světelné zdroje jsou umístěny v chodbě

kulturního domu.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu a elektrozařízení probíhá na vyzvání

ve stanovených termínech.

SKLO je vyváženo dle potřeby.

Svoz směsného komunálního odpadu bude prováděn ve výše uvedených kalendářních

týdnech v naplánovaných dnech s výjimkou týdnů, na které vychází svátky,

a kde dojde k příp. dennímu posunu.

Změna v četnosti svozu směsného komunálního odpadu – nově 1x za tři týdny.

Svoz odpadu 2022

Měsíc

Směsný

Plast

Papír

Leden

18.

6., 20.

14.

Únor

8.

3., 17.

11.

Březen

1., 22.

3., 17., 31.

11.

Duben

12.

14., 28.

8.

Květen

3., 24.

12., 26.

6.

Červen

14.

9., 23.

3.

Červenec

5., 26.

7., 21.

1., 29.

Srpen

16.

4., 18.

26.

Září

6., 27.

1., 15., 29.

23.

Říjen

18.

13., 27.

21.

Listopad

8., 29.

10., 24.

18.

Prosinec

20.

8., 22.

16.

 
Informace k platbám PDF Tisk Email

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

sazba poplatku činí 600,- Kč za fyzickou osobu nebo vlastníka nemovité věci na rok

splatnost poplatku je 30. června příslušného roku a prosíme Vás o včasnou úhradu

způsob úhrady poplatku:

a) v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadě (každý pátek od 17:00 do 19:00)

b) bezhotovostně na účet obce KB a.s. Moravská Třebová č. ú. 313 27 591/0100

(důležité napsat zprávu pro příjemce - příjmení a číslo popisné)

poplatníkem je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

osvobození nad rámec stanoveným zákonem:

a) osoba narozená v příslušném kalendářním roce

b) osoba hlášená k pobytu na adrese ohlašovny Obecního úřadu Borušov

c) osoba, která se po dobu 12 měsíců příslušného kalendářního roku zdržuje mimo území obce

úleva:

a) osoba, která v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku a to ve výši 50% ze stanoveného poplatku

Další informace:"Informace k odpadům v roce 2022."

 
Aktuální informace pro občany PDF Tisk Email

AKTUALITY (změny lékařů, pozvánky na akce, nabídky práce, aj.) "ZDE".

 
Czech English French German

Kontakt Obecní Úřad

vlajka

Kontaktní informace:

Obec Borušov
Borušov 60
571 01 Moravská Třebová

Úřední hodiny:

pátek 17:00 - 19:00


IČO: 00579475

DIČ: CZ00579475

ID datové schránky: ehya84f

e-mail: obec@borusov.cz


Starostka

Lenka Šedá

mob.: 724 183 461

Místostarosta

Pavel Pernica

mob.: 737 930 665

Obecní úřad

zasedací místnost

tel.: 466 611 201

 


mapa:
mapa

GObec-lg-new
MAPOVÝ SERVER BORUŠOV


 

logo amido 
LETECKÉ SNÍMKY BORUŠOV