Vítejte na oficiálních stránkách obce Borušov
Dotazník PDF Tisk Email

Vážení spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracíme se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v dotazníku, který obdržel každý občan starší 15ti let do poštovní schránky. Pomozte nám určit, kterým směrem se ubírat při rozhodování o směřování obce v dalších letech. Rádi přivítáme věcné připomínky a Vaše nápady k jiným problémům, které jsme v rámci dotazování nepodchytili. Výsledky průzkumu poslouží jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na webových stránkách obce, na vývěsce i na veřejných jednáních zastupitelstva obce.

Dotazník je anonymní.

V případě potřeby je vytištěný dotazník k dispozici na Obecním úřadě popř. elektronicky ke stažení "ZDE".

Termín na vyplnění : od 31.7.2020 do 16.8.2020

Dotazník odevzdejte prosím do schránky obecního úřadu nebo přímo na obecní úřad.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

 
Upozornění PDF Tisk Email

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U KULTURNÍHO DOMU

Na dětském hřišti probíhají dokončovací práce a vstup do prostor hřiště je na vlastní nebezpečí.

Děkujeme za pochopení.

 
Úhrada poplatku PDF Tisk Email

Upozorňujeme občany, kteří dosud nemají uhrazen poplatek za provoz systému komunálních odpadů za rok 2020, aby tak neprodleně učinili.

Poplatek činí 450 Kč na osobu nebo rekreační objekt a je možné ho uhradit:

v hotovosti v úřední hodiny na Obecním úřadě (každý pátek od 17:00 do 19:00)

bezhotovostním převodem na účet obce u KB a.s. č. ú. 313 27 591/0100 (důležité napsat zprávu pro příjemce - příjmení a číslo popisné).

Poplatek byl splatný dle platné vyhlášky obce do 30. června 2020.

Děkujeme.

 
Aktuální informace pro občany PDF Tisk Email

AKTUALITY (změny lékařů, pozvánky na akce, nabídky práce, aj.) "ZDE".

 
Svoz odpadu 2020 PDF Tisk Email

Velkoobjemový kontejner na BIOODPAD a kontejner na KOVY jsou k dispozici u haly vedle hasičské zbrojnice.

U sklepa vedle kulturního domu je přistaven kontejner na bytový textil, hračky, oděvy a obuv a nádoba na jedlé tuky a oleje z kuchyně.

Nádoby na drobné elektrozařízení, baterie a světelné zdroje jsou umístěny v chodbě kulturního domu.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu a elektrozařízení probíhá na vyzvání ve stanovených termínech.

SKLO je vyváženo dle potřeby (zpravidla 1x za 3 měsíce).

-

SKO – směsný komunální odpad

Svoz SKO bude prováděn ve výše uvedených kalendářních týdnech v naplánovaných dnech

s výjimkou týdnů, na které vychází svátky, a kde dojde k příp. dennímu posunu.

Svoz odpadu 2020

Měsíc

SKO

Plast

Papír

Leden

14., 28.

9., 23.

10.

Únor

11., 25.

6., 20.

14.

Březen

10., 24.

5., 19.

20.

Duben

7., 21.

2., 16., 30.

24.

Květen

5., 19.

14., 28.

29.

Červen

2., 16., 30.

11., 25.

26.

Červenec

14., 28.

9., 23.

24.

Srpen

11., 25.

6., 20.

21.

Září

8., 22.

3., 17.

18.

Říjen

6., 20.

1., 15., 29.

16.

Listopad

3., 17.

12., 26.

20.

Prosinec

1., 15., 29.

10., 24.

18.

 
Czech English French German

Kontakt Obecní Úřad

vlajka

Kontaktní informace:

Obec Borušov
Borušov 60
571 01 Moravská Třebová

Úřední hodiny:

pátek 17:00 - 19:00


IČO: 00579475

DIČ: CZ00579475

ID datové schránky: ehya84f

e-mail: obec@borusov.cz


Starostka

Lenka Šedá

mob.: 724 183 461

Místostarosta

Pavel Pernica

mob.: 737 930 665

Obecní úřad

zasedací místnost

tel.: 466 611 201

Veřejná telefonní stanice

pohostinství

tel.: 461 316 040


mapa:
mapa

GObec-lg-new
MAPOVÝ SERVER BORUŠOV


 

logo amido 
LETECKÉ SNÍMKY BORUŠOV