Vítejte na oficiálních stránkách obce Borušov
Přerušení dodávky elektřiny 30.11.2021 PDF Tisk Email

alt

 
Přerušení dodávky elektřiny 14.12.2021 PDF Tisk Email

alt

 
Přerušení dodávky elektřiny 13.12.2021 PDF Tisk Email

alt

 
Informace k platbám PDF Tisk Email

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

sazba poplatku činí 450,- Kč za osobu nebo rekreační objekt na rok

splatnost poplatku je 30. 06. 2021 a prosíme Vás o včasnou úhradu

způsob úhrady poplatku:

a) v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadě (každý pátek od 17:00 do 19:00)

b) bezhotovostně na účet obce KB a.s. Moravská Třebová č. ú. 313 27 591/0100

(důležité napsat zprávu pro příjemce - příjmení a číslo popisné)

poplatníkem je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,

byt nebo rodinný dům, kde není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající

poplatku za jednu fyzickou osobu

osvobození nad rámec stanoveným zákonem:

a) osoby narozená v příslušném kalendářním roce

b) osoby, která se po dobu 12 měsíců příslušného kalendářního roku zdržuje mimo obec

úleva:

a) osobě, která v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku a to ve výši 50%

b) osobě, která studuje v prezenční formě studia a je ubytována v průběhu studia mimo

území obce a to ve výši 50% (nutno doložit potvrzením)

Další informace "Informace k odpadům v roce 2021."

 
Svoz odpadu 2021 PDF Tisk Email

Velkoobjemový kontejner na BIOODPAD a kontejner na KOVY jsou k dispozici

u haly vedle hasičské zbrojnice.

U sklepa vedle kulturního domu je přistaven kontejner na bytový textil, hračky, oděvy

a obuv a nádoba na jedlé tuky a oleje z kuchyně.

Nádoby na drobné elektrozařízení, baterie a světelné zdroje jsou umístěny v chodbě

kulturního domu.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu a elektrozařízení probíhá na vyzvání

ve stanovených termínech.

SKLO je vyváženo dle potřeby.

Svoz směsného komunálního odpadu bude prováděn ve výše uvedených kalendářních

týdnech v naplánovaných dnech s výjimkou týdnů, na které vychází svátky,

a kde dojde k příp. dennímu posunu.

Svoz odpadu 2021

Měsíc

Směsný

Plast

Papír

Leden

12., 26.

7., 21.

8.

Únor

9., 23.

4., 18.

12.

Březen

9., 23.

4., 18.

19.

Duben

6., 20.

1., 15., 29.

23.

Květen

4., 18.

13., 27.

28.

Červen

1., 15., 29.

10., 24.

25.

Červenec

13., 27.

8., 22.

23.

Srpen

10., 24.

5., 19.

20.

Září

7., 21.

2., 16., 30.

17.

Říjen

5., 19.

14., 28.

15.

Listopad

2., 16., 30.

11., 25.

19.

Prosinec

14., 28.

9., 23.

17.

 
Aktuální informace pro občany PDF Tisk Email

AKTUALITY (změny lékařů, pozvánky na akce, nabídky práce, aj.) "ZDE".

 
Czech English French German

Kontakt Obecní Úřad

vlajka

Kontaktní informace:

Obec Borušov
Borušov 60
571 01 Moravská Třebová

Úřední hodiny:

pátek 17:00 - 19:00


IČO: 00579475

DIČ: CZ00579475

ID datové schránky: ehya84f

e-mail: obec@borusov.cz


Starostka

Lenka Šedá

mob.: 724 183 461

Místostarosta

Pavel Pernica

mob.: 737 930 665

Obecní úřad

zasedací místnost

tel.: 466 611 201

 


mapa:
mapa

GObec-lg-new
MAPOVÝ SERVER BORUŠOV


 

logo amido 
LETECKÉ SNÍMKY BORUŠOV